Dr. Lajos Völgyesi
Shape and gravity field of the Earth (publications, treatises)
Adobe Acrobat Reader is necessary to read these pdf documents, which can be downloaded here:

   Biró P, Detrekõi Á, Földváryné V.M, Völgyesi L (1974): Graviméteres mérések korszerû kiegyenlítési mó­dszere. BME Felsõgeodézia Tanszék, kutatási beszámoló.

   Völgyesi L (1975): Függõvonal-elhajlás interpoláció a gravitációs szintfelület görbületi eltérései alapján. ELTE, TTK, Egyetemi doktori értekezés, Budapest, 1975.

   Völgyesi L (1976): Eötvös-inga mérések bevonása a függõvonal-elhajlás komponensek meghatározásába. BME Felsõgeodézia Tanszék, kutatási beszámoló.

    Völgyesi L (1977):  Interpolation of Deflection of the Vertical from Horizontal Gradients of Gravity. Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Physik der Erde, Vol. 52, pp. 561-567, Potsdam.  [ 211 kB]

   Völgyesi L (1977): Interpolation Deflection of the Vertical Based on Torsion Balance Results. Periodica Polytechnica C.E., Vol. 21, Nr. 1-2, pp. 127-138

   Völgyesi L (1977): Függõvonal-elhajlás interpoláció Eötvös-inga mérési eredmények alapján I. Magyar Geofizika, Vol. XVIII, Nr. 5, pp 189-196

   Völgyesi L (1977): Függõvonal-elhajlás interpoláció Eötvös-inga mérési eredmények alapján II. Magyar Geofizika, Vol. XVIII, Nr. 6, pp. 226-230

   Völgyesi L (1978): Függõvonal-elhajlás interpoláció gradiens mérések alapján. BME Fiatal oktatók és kutatók tudományos fóruma, pp. 24-32

   Völgyesi L (1979): Graviméteres mérések számí­tógépes feldolgozási rendszere. BME Felsõgeodézia Tanszék, kutatási beszámoló.

    Völgyesi L (1980): Correction of Torsion Balance Measurements Used for Interpolating the Deflection of the Vertical. Periodica Polytechnica C.E., Vol. 24, Nr. 1-2, pp. 199-210   [ 861 kB]

    Biró P, Völgyesi L (1981): Geodinamic Interpretation of Repeated Gravity Observation. Veröffent-lichungen des Zentralinstituts für Physik der Erde, Vol. 63, pp. 541-553.  [ 241 kB]

    Völgyesi L, Moser M (1982): The Inner Structure of the Earth. Periodica Polytechnica Chem. Eng., Vol. 26, Nr. 3-4, pp. 155-204.  [ 1526 kB]

    Völgyesi L, Moser M (1982): The Inner Structure of the Moon. Periodica Polytechnica Chem.Eng., Vol. 29, Nr. 1, pp. 59-70  [ 135 kB]

    Völgyesi L (1982): Geofizika. Egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, pp.1-346.  [ 79 kB]

     Völgyesi L, Tóth Gy. (1988): A topográfiai és az izosztatikus tömegek hatása a geoidformákra. Geodézia és Kartográfia, Vol. 40, Nr. 4, pp. 235-243. { 1843 kB}

     Völgyesi L, Tóth Gy. (1990): The Effect of Crustal Masses on Geoid Anomalies. Periodica Polytechnica Civ. Eng., Vol. 34, Nr. 1-2, pp. 159-177.

     Völgyesi L. (1992): Global and Local Geoid Investigations. TUB, Dept. of Geodesy, Budapest, 1992. (ISBN 963-421-497-5) pp. 1-195.

     Völgyesi L, Tóth Gy. (1992): Global Topographic - Isostatic Crust Models for Geodetical and Geophysical Interpretation. In Global and local geoid investigations (Editor: L.Völgyesi). TUB, Dept. of Geodesy, Budapest, 1992. pp. 162-195.

     Völgyesi L, Tóth Gy. (1992): Optimal Topographic-Isostatic Crust Models for Global Geopotential Interpretation. Periodica Polytechnica Civ.Eng., Vo1. 36, Nr. 2, pp. 207-241.{ 1247 kB}

    Völgyesi L (1993): Interpolation of Deflection of the Vertical Based on Gravity Gradients. Periodica Polytechnica Civ.Eng., Vol. 37, Nr. 2, pp. 137-166 [ 259 kB]

   Völgyesi L (1993): Függõvonal-elhajlás interpoláció Eötvös-inga mérések alapján. Kandidátusi értekezés, Budapest, 1993.

    Völgyesi L (1995): Test Interpolation of Deflection of the Vertical in Hungary Based on Gravity Gradients. Periodica Polytechnica Civ.Eng., Vol. 39, Nr. 1, pp. 37-75  [ 525 kB]

    Völgyesi L (1996): A geoid idõbeli változása a tengerszintváltozások alapján. Geodézia és Kartográfia, Vol. 48, Nr. 6, pp. 26-33  [ 817 kB]

    Völgyesi L (1998): Geoid Computations Based on Torsion Balance Measurements. Reports of the Finnish Geodetic Institute, 98:4, pp.145-151  [ 590 kB]

    Völgyesi L (2001): Geodetic applications of torsion balance measurements in Hungary. European Geophysical Society XXVI General Assembly, Nice, France, 25-30 March 2001. Geophysical Research Abstracts, European Geophysical Society, Vol. 3  [ 115 kB]

    Völgyesi L (2001): Local geoid determinations based on gravity gradients. Acta Geodaetica et Geophysica Hung., Vol. 36, Nr. 2, pp. 153-162  [ 515 kB]

    Csapó G, Völgyesi L (2001): Magyarország új gravimetriai alaphálózata (MGH-2000) és kapcsolata az Egyságes Európai Gravimetriai Hálózattal. IAG 2001 Scientific Assembly, Budapest, Hungary 2001. {Hungary's new gravity base network (MGH-2000) and it's connection to the European Unified Gravity Net. IAG 2001 Scientific Assembly, Budapest, Hungary 2001}  [ 338 kB]

    Vögyesi L (2001): Geodetic applications of torsion balance measurements in Hungary. Reports on Geodesy, Warsaw University of Technology, Vol. 57, Nr. 2, pp. 203-212  [ 1827 kB]

    Csapó G, Völgyesi L (2002): Hungary's new gravity base network (MGH-2000) and it's connection to the European Unified Gravity Net. Vistas for Geodesy in the New Millenium IAG Symposia (Editors: J.Ádám, K.P.Schwarz). Springer Verlag Berlin, Heidelberg, New York, Vol.125, pp. 72-77  [ 265 kB]

    Tóth Gy, Völgyesi L (2002): Comparison of interpolation and collocation techniques using torsion balance data. European Geophysical Society XXVII General Assembly, Nice, France, 21-26 April 2002. Geophysical Research Abstracts, European Geophysical Society, Vol. 4  [ 1559 kB]

    Tóth Gy, Völgyesi L (2002): Comparison of interpolation and collocation techniques using torsion balance data. Reports on Geodesy, Warsaw University of Technology, Vol. 61, Nr. 1, pp. 171-182  [ 1126 kB]

    Völgyesi L, Tóth Gy (2002): Az Eötvös-inga mérések jelentõsége és geodéziai alkalmazásuk. Geodézia és Kartográfia, Vol. 54, Nr. 10, pp. 28-33  [ 1422 kB]

    Csapó G, Völgyesi L (2002): Determination and reliability estimation of vertical gradients based on test measurements. 3rd Meeting of the International Gravity and Geoid Commission (IAG Section III) Thessaloniki, Greece, 26-30 August 2002.  [ 255 kB]

    Csapó G, Völgyesi L (2002): A nehézségi erõ vertikális gradiensének mérése és szerepe a nagypontosságú graviméteres méréseknél magyarországi példák alapján.  Magyar Geofizika, Vol. 43, Nr. 4, pp. 151-160  [ 344 kB]

    Csapó G, Völgyesi L (2003): Determination and reliability estimation of vertical gradients based on test measurements. Gravity and Geoid 2002, (I.N. Tziavos Ed.) Ziti Edition, Thessaloniki, pp. 84-89  [ 204 kB]

    Tóth Gy, Vögyesi L (2003): Importance of Eötvös torsion balance measurements and their geodetic applications. EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Nice, France, 6-12 April 2003. Geophysical Research Abstracts, European Geophysical Society, Vol. 5  [ 11 kB]

    Csapó G, Szabó Z, Völgyesi L (2003): Changes of gravity influenced by water-level fluctuations based on measurements and model computation. EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Nice, France, 6-12 April 2003. Geophysical Research Abstracts, European Geophysical Society, Vol. 5  [ 11 kB]

    Csapó G, Szabó Z, Völgyesi L (2003): Changes of gravity influenced by water-level fluctuations based on measurements and model computation. Reports on Geodesy, Warsaw University of Technology, Vol. 64, Nr. 1. pp. 143-153.  [ 618 kB]

    Völgyesi L (2003): Függõvonal-elhajlás interpoláció Eötvös-inga mérések alapján. BME Építõmérnöki Kar, Habilitációs értekezés  [ 4686 kB]

    Csapó G, Kis M, Völgyesi L (2003): Different adjustment methods for the Hungarian part of the unified European Gravity Network. XXIII General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics, June 30 - July 11, 2003, Sapporo, Japan.  [ 675 kB] 

    Paláncz B, Völgyesi L (2003): High accuracy data representation via sequence of neural networks. Acta Geodaetica et Geophysica Hung. Vol. 38, Nr. 3, pp. 337-343.  [ 1212 kB]

    Tóth Gy, Völgyesi L (2004): Modelling time variation of gravity gradients due to water level fluctuations. EGU 1st General Assembly, Nice, France, 25-30 April 2004. Geophysical Research Abstracts, European Geosciences Union, Vol. 6.  [ 33 kB]

    Csapó G, Völgyesi L (2004): New measurements for the determination of local vertical gradients. EGU 1st General Assembly, Nice, France, 25-30 April 2004. Geophysical Research Abstracts, European Geosciences Union, Vol. 6.  [ 33 kB]

    Zaletnyik P, Völgyesi L, Paláncz B. (2004): Approach of the Hungarian geoid surface with sequence of neural networks. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol XXXV, Part B-YF, Istanbul, pp. 119-122.  [ 3485 kB]

    Tóth Gy, Völgyesi L, Cerovsky I,  (2004): Modelling time variation of gravity gradients due to water level fluctuations. Reports on Geodesy, Warsaw University of Technology, Vol. 69, Nr. 2. pp. 309-314.  [ 497 kB]

    Csapó G, Völgyesi L (2004):  New measurements for the determination of local vertical gradients. Reports on Geodesy, Warsaw University of Technology, Vol. 69, Nr. 2. pp. 303-308.  [ 224 kB]

    Völgyesi L, Tóth Gy, Csapó G (2004): Determination of gravity anomalies from torsion balance measurements. IAG International Symposium, Gravity, Geoid and Space Missions. Porto, Portugal August 30 - September 3, 2004.  [ 1506 kB]

    Völgyesi L, Szabó Z, Csapó G (2004):  Relation between time variation of gravity field and vertical surface movements in the Pannonian basin. IAG International Symposium, Gravity, Geoid and Space Missions. Porto, Portugal August 30 - September 3, 2004.  [ 513 kB]

    Völgyesi L, Popper Gy, Paláncz B (2004): Application of adjustment via Mathematica for deflection of the vertical determination. IAG International Symposium, Gravity, Geoid and Space Missions. Porto, Portugal August 30 - September 3, 2004.  [ 1021 kB]

    Völgyesi L, Tóth Gy (2004): Modelling gravity gradient variation due to water mass fluctuations. IAG International Symposium, Gravity, Geoid and Space Missions. Porto, Portugal August 30 - September 3, 2004.  [ 705 kB]

    Tóth Gy, Völgyesi L, Csapó G (2004): Determination of vertical gradients from torsion balance measurements. IAG International Symposium, Gravity, Geoid and Space Missions. Porto, Portugal August 30 - September 3, 2004.  [ 209 kB]

    Csapó G, Völgyesi L (2004): Újabb mérések a vertikális gradiens (VG) értékének meghatározására. Magyar Geofizika, Vol. 45, No. 2, pp. 64-69.  [ 263 kB]

    Völgyesi L, Kenyeres A, Papp G, Tóth Gy (2005): A geoidmeghatározás jelenlegi helyzete Magyarországon. Geodézia és Kartográfia, Vol. 56, Nr.1, pp. 4-11.  [ 795 kB]

    Tóth Gy, Völgyesi L (2005): Investigation of Hungarian torsion balance measurements by prediction. EGU General Assembly, Vienna, 24-29 April 2005. Geophysical Research Abstracts, European Geosciences Union, Vol. 7.  [ 29 kB]

    Völgyesi L, Szabó Z, Csapó G (2005): Relation between time variation of gravity and pannonian sediment thickness in the Carpathian basin. EGU General Assembly, Vienna, 24-29 April 2005. Geophysical Research Abstracts, European Geosciences Union, Vol. 7.  [ 29 kB]

   Tóth Gy, Völgyesi L (2005):  Adatvizsgálat predikcióval magyarországi Eötvös-inga mérések felhasználásával. Geomatikai Közlemények VIII, pp. 217-222. [ 326 kB]

   Dobróka M, Völgyesi L (2005):  A nehézségi erõtér potenciálfüggvényének inverziós rekonstrukciója Eötvös-inga adatok alapján.  Geomatikai Közlemények VIII, pp. 223-230. [ 304 kB]

    Csapó G, Völgyesi L (2005):  Geodéziai és geofizikai módszerek együttes alkalmazása a nehézségi erõtér idõbeli változásainak vizsgálatára.  Geomatikai Közlemények VIII, pp. 193-200. [ 463 kB]

    Völgyesi L (2005):   A nehézségi erõtérrel kapcsolatos fizikai alapfogalmak áttekintése. Geomatikai Közlemények VIII, pp. 175-179. [ 336 kB]

    Völgyesi L (2005):  A nehézségi erõtér idõbeli változása. Geomatikai Közlemények VIII, pp. 181-192. [ 665 kB]

    Völgyesi L, Szabó Z, Csapó G (2005): Relation between time variation of gravity and pannonian sediment thickness in the Carpathian basin. Reports on Geodesy, Warsaw University of Technology, Vol. 73, Nr. 2. pp. 255-262.  [ 858 kB]

    Tóth Gy, Völgyesi L (2005): Investigation of Hungarian torsion balance measurements by prediction. Reports on Geodesy, Warsaw University of Technology, Vol. 73, Nr. 2. pp. 277-284.  [ 326 kB]

    Völgyesi L, Tóth Gy, Csapó G, Szabó Z (2005): Az Eötvös-ingamérések geodéziai célú hasznosí­tásának helyzete Magyarországon. Geodézia és Kartográfia, Vol. 57, Nr.5. [ 1923 kB]

    Völgyesi L (2005): Deflections of the vertical and geoid heights from gravity gradients. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, Vol. 40, Nr. 2, pp. 147-159. [ 2415 kB]

    Völgyesi L, Tóth Gy, Csapó G (2005): Determination of gravity field from horizontal gradients of gravity. A joint meeting of the IAG, IAPSO and IABO; Dynamic Planet 2005, Cairns, Australia, August 22-26 2005.  [ 1852 kB]

    Völgyesi L (2005): Some possible physical reason of time variation of Earth's gravity field (a possible proof of time change of gravitational constant). A joint meeting of the IAG, IAPSO and IABO; Dynamic Planet 2005, Cairns, Australia, August 22-26 2005.  [ 1691 kB]

    Völgyesi L, Földváry L, Csapó G (2005): New processing of gravity network measurements in Hungary. A joint meeting of the IAG, IAPSO and IABO; Dynamic Planet 2005, Cairns, Australia, August 22-26 2005.  [ 395 kB]

    Tóth Gy, Völgyesi L (2005): Local gravity field modeling using surface gravity gradient measurements. A joint meeting of the IAG, IAPSO and IABO; Dynamic Planet 2005, Cairns, Australia, August 22-26 2005.  [ 337 kB]

    Dobróka M, Völgyesi L (2005): Inversion reconstruction of gravity potential based on gravity gradients. A joint meeting of the IAG, IAPSO and IABO; Dynamic Planet 2005, Cairns, Australia, August 22-26 2005.  [ 1748 kB]

   Völgyesi L (2005): Az Eötvös-inga mérések geodéziai alkalmazása. MTA doktori értekezés  [Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára]

   Völgyesi L, Dobróka M (2006): A nehézségi erõtér potenciálfüggvényének inverziós elõállítása. Inverziós Ankét, Miskolc, 2006. március 20-21.


    Völgyesi L, Ádám J, Csapó G, Nagy D, Szabó Z, Tóth Gy, (2006): Az  1906-os budapesti IAG konferencia geodéziai és geofizikai jelentõsége. Megemlékezés a 100 éves évforduló alkalmából. Geodézia és Kartográfia, Vol. 58, Nr. 8, pp 6-21  [ 1831 kB]

   Paláncz B, Völgyesi L, Zaletnyik P, Kovács L (2006): Computing representative learning set via Mathematica. Elektronikus publikáció. http://library.wolfram.com/infocenter/MathSource/6615/

  Völgyesi L, Csapó G, Szabó Z, Tóth Gy (2006): A nehézségi erõtér nem árapály jellegû idõbeli változásainak vizsgálata. Geomatikai Közlemányek IX, pp. 111-121. [ 938 kB]

    Paláncz B, Völgyesi L, Zaletnyik P, Kovács L. (2006): Extraction of  representative learning set from measured geospatial data. Proceedings of the 7th International Symposium of Hungarian Researchers, 2006 November 24-25, Budapest. pp. 295-305. ISBN 963715454X  [ 721 kB]

   Zaletnyik P, Paláncz B, Völgyesi L, Kenyeres A (2006): A gravimetriai geoid korrekciója GPS/szintezési adatok felhasználásával. Geomatika Továbbképzõ Szeminárium, Sopron, 2006. október 26-27.

   Völgyesi L, Csapó G, Szabó Z, Tóth Gy (2006): A nehézségi erõtér idõbeli változása Magyarország területén. Geomatika Továbbképzõ Szeminárium, Sopron, 2006. október 26-27.


  Földváry L, Völgyesi L, Csapó G (2006): Az MGH 50 és az MGH-2000 országos gravimetria hálózatok közötti transzformációs függvény meghatározása. Geomatika Továbbképzõ Szeminárium, Sopron, 2006. október 26-27.


    Völgyesi L, Ádám J, Csapó G, Nagy D, Szabó Z, Tóth Gy, (2006): A Nemzetközi Földmérés 1906-os budapesti konferenciájának hatása a geodéziai és a geofizikai fejlõdésére. Magyar Geofizika, Vol. 47, Nr. 3, pp 101-112  [ 1559 kB]


    Völgyesi L, Földváry L, Csapó G (2007): Iproved processing method of UEGN-2002 gravity network measurements in Hungary. Dynamic Planet 2005, Cairns, Australia. Tregoning P, Rizos C (Eds.) Springer-Verlag Berlin Heidelberg; Series: IAG Symposia, Vol. 130. pp. 202-207.  [ 386 kB]

    Tóth Gy, Völgyesi L (2007): Local gravity field modeling using surface gravity gradient measurements. Dynamic Planet 2005, Cairns, Australia. Tregoning P, Rizos C (Eds.) Springer-Verlag Berlin Heidelberg; Series: IAG Symposia, Vol. 130. pp. 424-429.  [ 330 kB]


    Zaletnyik P, Paláncz B, Völgyesi L, Kenyeres A (2007): A gravimetriai geoid korrekciója GPS/szintezési adatok felhasználásával. Geomatikai Közlemények  X. pp.231-240.   [ 590 kB]


    Völgyesi L, Csapó G, Szabó Z, Tóth Gy (2007): A nehézségi erõtér idõbeli változása Magyarország területén. Geomatikai Közlemények  X. pp.159-166.   [ 836 kB]


    Földváry L, Völgyesi L, Csapó G (2007): Az MGH 50 és az MGH-2000 országos gravimetria hálózatok közötti transzformációs függvény meghatározása. Geomatikai Közlemények  X. pp.177-186.   [ 990 kB]


  Földváry L, Völgyesi L, Csapó G (2007): Determination of the transformation function between UEGN and the Hungarian gravity networks XXIV. General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics, July 2 - 13, 2007, Perugia, Italy. [ 63 kB]


   Völgyesi L, Ultman Z (2007): A nehézségi erõtér gradienseinek függõleges irányú változása. Geodézia és Kartográfia, Vol. 59, Nr. 8-9, pp 11-23. [ 736 kB]

  Völgyesi L, Tóth Gy, Csapó G (2007): Determination of gravity field from horizontal gradients of gravity.  Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, Vol. 42, Nr. 1, pp. 107-117. DOI: 10.1556/AGeod.42.2007.1.6. [ 1980 kB]


  Zaletnyik P, Völgyesi L, Paláncz B (2008): Modelling local GPS/leveling geoid undulations using Support Vector Machines. Periodica Polytechnica Civil Engineering, Vol. 52, Nr. 1, pp. 39-43. [ 496 kB]

    Zaletnyik P, Völgyesi L, Kirchner I, Paláncz B (2008): Combination of GPS/leveling and the gravimetric geoid by using the thin plate spline interpolation technique via finite element method. Journal of Applied Geodesy, 1, pp. 233–239, DOI 10.1515/JAG.2008.025.

    Dobróka M, Völgyesi L (2008): Inversion reconstruction of gravity potential based on gravity gradients. Mathematical Geosciences, Vol. 40, No. 3. pp. 299-311. DOI:10.1007/s11004-007-9139-z.


  Csapó G, Tóth Gy, Laky S, Völgyesi L (2008): Experiences of new Eötvös torsion balance observations and reliability tests.  Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, 2-2-2008  [ 7 kB]


  Völgyesi L, Égetõ Cs, Laky S, Tóth Gy, Ultmann Z (2008): Eötvös-inga mérések a Mátyás-barlangban. Geomatika Továbbképzõ Szeminárium, Sopron, 2008. november 6-7.


  Csapó G, Égetõ Cs, Kloska K, Laky S, Tóth Gy, Völgyesi L (2008): Graviméteres és Eötvös-inga mérések a Csepel-sziget déli részén. Geomatika Továbbképzõ Szeminárium, Sopron, 2008. november 6-7.


  Dobróka M, Völgyesi L (2008): A nehézségi erõtér 3D potenciálfüggvényének inverziós elõállítása. Geomatika Továbbképzõ Szeminárium, Sopron, 2008. november 6-7.


  Völgyesi L (2008): A geoid idõbeli változása. Geomatika Továbbképzõ Szeminárium, Sopron, 2008. november 6-7.


  Völgyesi L, Égetõ Cs, Laky S, Tóth Gy, Ultmann Z (2009): Eötvös-inga mérések a Mátyás-barlangban. Geomatikai Közlemények, XII. [ 1510 kB]


  Csapó G, Égetõ Cs, Kloska K, Laky S, Tóth Gy, Völgyesi L (2009): Graviméteres és Eötvös-inga mérések a Csepel-sziget déli részén. Geomatikai Közlemények, XII. [ 681 kB]


  Dobróka M, Völgyesi L (2009): A nehézségi erõtér 3D potenciálfüggvényének inverziós elõállítása. Geomatikai Közlemények, XII. [ 854 kB]


  Völgyesi L (2009): A geoid idõbeli változása. Geomatikai Közlemények, XII. [ 1540 kB]

  Völgyesi L (2009): Reconstruction of a torsion balance, and the results of the test measurements. In: Geodesy for Planet Earth. Buenos Aires, Argentína,  p. 73.  Dobróka M, Völgyesi L (2009): Inversion reconstruction of 3D gravity potential based on torsion balance measurements. In: Geodesy for Planet Earth. Buenos Aires, Argentína p. 89.

   Völgyesi L, Csapó G, Laky S, Tóth Gy, Ultmann Z (2009): Közel fél évszázados szünet után ismét Eötvös-inga mérések Magyarországon. Geodézia és Kartográfia, Vol. 61, Nr. 11, pp 3-12. [ 1800 kB]


  Csapó G, Laky S, Égetõ Cs, Ultmann Z, Tóth Gy, Völgyesi L (2009): Test measurements by Eötvös torsion balance and gravimeters. Periodica Polytechnica Civil Engineering, Vol. 53, Nr. 2, pp. 75-80. [ 746 kB]


  Dobróka M, Völgyesi L (2010): Sorfejtéses inverzió IV. A nehézségi erõtér potenciálfüggvényének inverziós elõállítása. Magyar Geofizika, Vol. 51, No. 3,  pp. 143-149. [ 4999 kB]


  Völgyesi L, Laky S, Tóth Gy  (2010): Az Eötvös-inga mérési idejének csökkentési lehetõsége. Geomatikai Közlemények, XIII/2. pp 129-140. [ 630 kB]


  Völgyesi L, Ultman Z (2010): A nehézségi gradiensek linearitás vizsgálata a Mátyás-barlangban. Geomatikai Közlemények, XIII/2. pp 123-128. [ 280 kB]

   Csapó G, Kenyeres A, Papp G, Völgyesi L (2011): Az abszulút g méréseket befolyásoló hatások elemzése. Geodézia és Kartográfia, Vol. 63, Nr. 1, pp 8-13. [ 800 kB]


   Csapó G, Kenyeres A, Papp G, Völgyesi L (2011): Az abszulút gravimetria magyarországi alkalmazásával kapcsolatos tervek és feladatok. Geodézia és Kartográfia, Vol. 63, Nr. 2, pp 4-9. [ 2100 kB]

  Völgyesi L, Ultman Z (2011): Linearity test of the gravity gradients. XXV IUGG General Assembly, Melbourne, Australia, 28 June - 7 July 2011, Program Handbook, p. 249Völgyesi L, Laky S, Tóth Gy (2011): On reducing the measurement time of the Eötvös torsion balance. XXV IUGG General Assembly, Melbourne, Australia, 28 June - 7 July 2011, Program Handbook, p. 249.

  Völgyesi L, Dobróka M (2011): Inversion reconstruction of the 3D potential based on gravity gradients. XXV IUGG General Assembly, Melbourne, Australia, 28 June - 7 July 2011, Program Handbook, p. 249.


  Völgyesi L (2012): Radiesztézia a földtudományi ismereteink birtokában. BME, Szkeptikus konferencia 2012. március 3. Az elõadás videofelvélete megtekinthetõ itt.

  Völgyesi L, Ultman Z (2012): Reconstruction of a torsion balance, and the results of the test measurements. In: S. Kenyon, M.C.Pacino, U Marti (Eds.) Geodesy for Planet Earth, Buenos Aires, Argentína. 2009. International Association of Geodesy Symposia, Vol. 136, Springer-Verlag; Berlin, Heidelberg, ISBN: 978-3-642-20337-4. pp. 281-289. [ 763 kB]


  Völgyesi L, Dobróka M, Ultmann Z (2012): Determination of vertical gradients of gravity by series expansion based inversion. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, Vol. 47, Nr. 2, pp. 233-244. DOI: 10.1556/AGeod.47.2012.2.11. [ 800 kB]


  Völgyesi L (2012): A gravimetria mai jelentõsége és helyzete Magyarországon. Magyar Tudomány, Vol. 173, Nr. 6, pp. 706-723. [ 1980 kB]

  Völgyesi L (2012): Az Eötvös-inga mérések alkalmazása és jelentõsége a geodéziában. Geomatikai Közlemények XV, pp. 9-26. [ 1910 kB]

  Paláncz B, Awange J L, Völgyesi L (2013): Pareto optimality solution of the Gauss-Helmert model.  Acta Geodaetica et Geophysica, Vol. 48, Nr. 3, pp. 293-304. DOI: 10.1007/s40328-013-0027-3. [ 400 kB]

  Ultmann Z, Völgyesi L (2013): Optimális geometria kialakítása Delaunay-háromszögeléssel függõvonal-elhajlás céljára. Geomatikai Közlemények XVI, pp. 63-72. [ 670 kB]

  Biró P, Ádám J, Völgyesi L, Tóth Gy (2013): A felsõgeodézia elmélete és gyakorlata. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiadó, Budapest. Egyetemi tankönyv és kézikönyv, ISBN 978-963-257-248-2, p. 508. [ 2600 kB]

 Völgyesi L, Ultmann Z (2014): High-Resolution Measurements of Non-Linear Spatial Distribution of Gravity Gradients in Hungary. Earth on the Edge: Science for a Sustainable Planet (Eds: C. Rizos, P. Willis) International Association of Geodesy Symposia Vol. 139, Springer-Verlag; Berlin, Heidelberg, ISBN: 978-3-642-37221-6. pp 435-444. [ 520 kB]  Tóth Gy, Völgyesi L, Laky S (2014): Reducing the Measurement Time of the Torsion Balance. Earth on the Edge: Science for a Sustainable Planet (Eds: C. Rizos, P. Willis) International Association of Geodesy Symposia Vol. 139, Springer-Verlag; Berlin, Heidelberg, ISBN: 978-3-642-37221-6. pp 341-347. [ 450 kB]

   Völgyesi L, Csontos A (2014): A földmágnesség jeletõsége a geodéziában és a navigációban. Geodézia és Kartográfia, Vol. 66, Nr. 5-6, pp 4-9. [ 650 kB]

   Völgyesi L, Csontos A (2014): A mágneses északi irány meghatározása geodéziai és navigációs célokra. Geodézia és Kartográfia, Vol. 66, Nr. 7-8, pp 4-7. [ 509 kB]

   Völgyesi L, Tóth Gy, Bürki B, Guillaume S (2014): Precise Astronomical Azimuth Determination By Qdaedalus System to the Sun, Moon, and Planets in Daytime Conditions. AGU Fall Meeteing, San Francisco, USA, 15-19 December 2014. [ 1340 kB]

  Völgyesi L (2014): Renaissance of the torsion balance measurements. The 3rd International Gravity Field Service (IGFS) General Assembly, Shanghai, China, 30 June - 6 July 2014, Program Handbook, p. 45. [ 620 kB]


  Völgyesi L, Tóth Gy, Ultmann Z, Égetõ Cs, Rehány N, Szûcs E, Papp G, Benedek J, Kis M, Koppán A, Kovács P, Merényi L, Vadász G, Kenyeres A (2015): Hungarian contribution to the research in gravimetry, gravity field modeling and geoid determination – IAG Comission2 (In: Hungarian national report on IUGG 2011-2014). Geomatikai Közlemények XVIII, pp. 19-28. [ 878 kB]

   Bányai L, Závoti J, Bácsatyai L, Czimber K, Földváry L, Kalmár J, Davaadorzsin M, Paláncz B, Völgyesi L, Papp E, Somodi B (2015): Hungarian contribution to the research on numerical theories and solutions in mathematical geodesy. – IAG Inter-Comission Commitee Geomatikai Közlemények XVIII, pp. 43-46. national report on IUGG 2011-2014 (In: Hungarian.). [ 36 kB]

  Paláncz B, Awange J L, Völgyesi L (2015): Correction of gravimetric geoid using symbolic regression. Mathematical Geosciences Vol. 47, Issue7, October 2015. pp. 867-883, DOI 10.1007/s11004-014-9577-3. [ 400 kB]

  Völgyesi L, Tóth Gy, Dobróka M (2015): Inversion reconstruction of 3D gravity potential function including vertical deflections. Geosciences and Engineering, Vol. 4, No. 6, pp 81-92. [ 628 kB]

Völgyesi L, Tóth Gy, Ultmann Z (2015): Új fejezet az Eötvös-ingával végzett magyarországi mérések és felhasználásuk történetében, Magyar Geofizika, Vol. 56, Nr. 2, pp 95-105. [ 1960 kB]

   Völgyesi L (2015): Renaissance of the torsion balance measurements in Hungary. Periodica Polytechnica Civil Engineering, Vol. 59, No. 4. pp. 459-464, DOI: 10.3311/Ppci.7990. [ 688 kB]

   Völgyesi Lajos, Tóth Gyula (2015): A függővonal-elhajlás meghatározásának lehetőségei, Geomatikai Közlemények, XVIII. (2), pp. 75-83 [ 688 kB]

   Völgyesi Lajos, Tóth Gyula (2016): A QDaedalus-rendszer geodéziai alkalmazási lehetőségei. Geodézia és Kartográfia LXVIII:(9-10) pp. 11-17. [ 688 kB]

  Gy Tóth, L Völgyesi (2016): Data processing of QDaedalus measurements. Geosciencesand Engineering, Vol. 5, Issue 8, pp. 147-164. [ 3.78 MB]

  Paláncz B, Awange J, Völgyesi L (2016): Correction of Gravimetric Geoid Using Symbolic Regression. Amerikai Egyesült Államok, Wolfram Library Archive. http://library.wolfram.com/infocenter/Articles/9444/


  Paláncz B, Awange J L, Völgyesi L (2017): A novel RANSAC approach to robustly solve the 3D similarity transformation problem. Australian Journal of Earth Sciences, Vol. 64, Issue 4, pp. 565-576, DOI: 10.1080/08120099.2017.1316313.


  Ádám József, Rózsa Szabolcs,  Tóth Gyula, Völgyesi Lajos (2018): Magyarország 100 évvel ezelőtt létesített első gravimetriai főalappontjának újramérése a Műegyetemen Geodézia és Kartográfia Vol. 70, No. 2 pp 4-14 (2018). [ 688 kB]

   Völgyesi Lajos, Tóth Gyula (2018): A QDaedalus-rendszer kalibrációja. Geodézia és Kartográfia  Vol. 70, No. 6,  pp 9-15. [ 688 kB]

Völgyesi L., Szondy Gy., Tóth Gy., Péter G., Kiss B., Deák L., Égető Cs., Fenyvesi E., Gróf Gy., Ván P. (2018): Előkészületek az Eötvös-kísérlet újramérésére. Magyar Geofizika, Vol. 59, Nr. 4, pp 165-179. [ 2790 kB]

  Lajos Völgyesi, József Ádám, Csaba Égető, Annamária Kiss, Szabolcs Rózsa, Gyula Tóth, Márta Kis, András Koppán, Krisztián Baracza, László Merényi, László Szabados, Judit Benedek, János Kalmár, Gábor Papp, Béla Paláncz, Mihály Dobróka (2018): Hungarian contribution to the research in gravinetry, gravity field modeling and geoid determinatiopn (2015 - 2018) - IAG Comission 2. Geomatikai Közlemények XXI, pp 23-36. [ 1580 kB]

  Tamás Jancsó, Gábor Nagy, Lajos Völgyesi, Béla Paláncz, Erik Papp (2018): Hungarian contribution to the research on numerical solutions and its theories in mathematical geodesy (2015-2018) - IAG Inter-Comission Commitee. Geomatikai Közlemények XXI, pp 13-18. [ 230 kB]

  Gy Tóth, L Völgyesi (2018): Experiences of QDaedalus measurements. Geosciencesand Engineering, Vol. 6, Issue 9, pp. 75-86. [ 3.78 MB]

  Awange J L, Paláncz B, Völgyesi L, Rózsa Sz (2018): Hybrid symbolic-numeric methods in Geosciences. Published in: (SchW)Ehre, wem (Schw)Ehre gebührt. KIT Scientific Publishing, Karlsruhe, ISBN: 978-3-7315-0777-2, pp 11-18. [ 242 kB]

  Awange J L, Paláncz B, Lewis R H, Völgyesi L (2018): Mathematical Geosciences: Hybrid Symbolic-Numeric Methods. Springer International Publishing, Cham, ISBN: 798-3-319-67370-7, p. 596. [ 544 kB]

   Völgyesi Lajos, Szondy György, Tóth Gyula,  Barnaföldi Gergely, Deák László, Égető Csaba, Fenyvesi Edit, Harangozó Péter, Gróf Gyula, Kiss Bálint, Lévai Péter, Péter Gábor, Somlai László, Ván Péter (2019): Az Eötvös-kísérlet újramérése. Földtani és Geofizikai  Vándorgyűlés a Magyar Királyi Földtani Intézet jubileuma és az Eötvös Loránd emlékév tiszteletére. Balatonfüred, 2019. október 3-5, ISBN 978-963-8221-76-6,  pp 60-63. [ 491 kB]

  Völgyesi L (2019): A súlyos és a tehetetlen tömeg: Az Eötvös-kísérlet megismétlése. Természet Világa, Vol 150, No 11, pp. 492-496. [ 1760 kB]

  Völgyesi Lajos (2019): Eötvös Loránd munkásságának geodéziai jelentősége. Geodézia és Kartográfia 71 (5) pp. 4-13. [ 1760 kB]

  Völgyesi Lajos (2019): Az Eötvös-inga jelentősége az Eötvös-centenárium évében. (Könyv címe: Eötvös-ingák, Geofizikai-geodéziai műszerfejlesztés és innováció a Magyar Optikai Műveknél, szerkesztő: Imre László.) Magyar Optikai Művek Emlékalapítvány, Budapest, ISBN: 978-6-158-13750-8, pp. 75-96. [ 5670 kB]

  Völgyesi L., Szondy Gy., Tóth Gy., Kiss B., Fenyvesi E., Péter G., Somlai L., Égető Cs., Deák L., Barnaföldi G., Gróf Gy., Harangozó P., Lévai P., Ván P. (2019): Torsion Balance and Remeasurement of the Eötvös Experiment. International Conference on Precision Physics and Fundamental Physical Constants - FFK2019, 9 14 June, 2019 Tihany, Hungary. (https://pos.sissa.it/353/041/). [ 2157 kB]

  Tóth Gy., Völgyesi L., Szondy Gy., Kiss B., Fenyvesi E., Péter G., Somlai L., Égető Cs., Deák L., Barnaföldi G., Gróf Gy., Harangozó P., Lévai P., Ván P. (2019): Remeasurement of the Eötvös-experiment, status and first results. International Conference on Precision Physics and Fundamental Physical Constants - FFK2019, 9 14 June, 2019 Tihany, Hungary. (https://pos.sissa.it/353/041/). [ 572 kB]

  Völgyesi L, Tóth Gy (2019): Calibration of CCD sensor on astrogeodetic measuring system. XXVII. IUGG General Assembly, Montreal, Canada, 8 – 18 July, 2019. [ 1760 kB]

  Völgyesi L., Szondy Gy., Tóth Gy., Ván P. (2019): Remeasurement of the Eötvös-experiment. XXVII. IUGG General Assembly, Montreal, Canada, 8 – 18 July, 2019. [ 3800 kB]

  Péter G., Deák L., Gróf Gy., Kiss B., Szondy Gy., Tóth Gy., Ván P., Völgyesi L. (2019): Az Eötvös-Pekár-Fekete ekvivalencia-elv mérések megismétlése. Fizikai szemle, Vol. LXIX, Nr. 4, pp 111-116. [ 1760 kB]

   Völgyesi L., Szondy Gy., Tóth Gy., Kiss B., Fenyvesi E., Péter G., Somlai L., Égető Cs., Deák L., Barnaföldi G., Gróf Gy., Harangozó P., Lévai P., Ván P. (2019): Remeasurement of the Eötvös Experiment. AGU Fall Meeteing, San Francisco, USA, 15-19 December 2019. [ 347 kB]

  Awange J L, Paláncz B, Völgyesi L (2020): Hybrid Imaging and Visualization: Employing Machine Learning with Mathematica – Python. Springer International Publishing, Cham, ISBN: 978-3-030-26152-8,  978-3-030-26153-5 p. 411, DOI: 10.1007/978-3-030-26153-5. [ 1760 kB]