Dr.Völgyesi Lajos
  Fizikai geodézia és gravimetria
(MSc.)
A pdf dokumentumok olvasásához Adobe Acrobat Reader szükséges, amely itt letölthetö:


1.    ea.    A nehézségi erõtér szerkezete. Térerõsség vagy gyorsulás? Jelentõsége a geodéziában.
2.    ea.    A nehézségi erõtér abszolút és relatív mérése, mûszerek kalibrációja.
        gy.   
Terepi graviméteres mérés.
3.    ea.    Graviméteres mérések kiértékelése, kiegyenlítése, gravitációs hálózatok.
4.    ea.    Gradiensek meghatározása.
        gy.
    Mérés Eötvös-ingával.
5.    ea.    Légi és ûrgravimetria (CHAMP, GRACE, GOCE projectek). Mérési alapelvek, ûrgradiometria.
6.    ea.    A nehézségi erõtér nem árapály jellegû idõbeli változása.
        gy.   
1. zárthelyi dolgozat a gravimetria témakörébõl.
7.    ea.    A Fizikai geodézia matematikai és fizikai alapjai. A geoidmeghatározás fizikai geodéziai módszerei.
8.    ea.    Geodéziai vonatkoztatási rendszerek, a vonatkoztatási rendszerek paramétereinek meghatározása.
        gy.   
Vonatkoztatási rendszer paramétereinek számítása g mérések alapján.
9.    ea.    Geoid meghatározása a potenciál gömbfüggvény sorával, a Stokes-féle sorral, az abszolút függõvonal-elhajlás számítása.
10.  ea.   
A geoid meghatározásának kombinált módszerei.
        gy.   
Gravimetriai szintezés. A függõvonal-elhajlások sûrítése.
11.  ea.    Spektrális módszerek a fizikai geodéziában (Dr.Tóth Gyula).
12.  ea.   
A kollokáció alkalmazása a fizikai geodéziában (Dr.Tóth Gyula).
        gy.   
A Fizikai geodéziában alkalmazott szoftverek áttekintése (Dr.Tóth Gyula).
13.  ea.    A geoid idõbeli változása.
14.  ea.    Az ismételt geodéziai mérések geodinamikai értelmezése.
        gy.   
2. zárthelyi dolgozat a gravimetria témakörébõl.