Dr.Völgyesi Lajos
  Geofizik
a (MSc)
A pdf dokumentumok olvasásához Adobe Acrobat Reader szükséges, amely itt letölthetö:


  1.    A Naprendszer és a Föld keletkezése, története, dinamikája
  2.    A Föld körüli térség szerkezete (troposzféra, sztratoszféra, ionoszféra, magnetoszféra)
  3.    A földi nehézségi erõtér meghatározása földfelszíni mérések alapján és mesterséges holdak felhasználásával
  4.    Gravitációs anomáliák predikciója, analitikai folytatások módszere, gravitációs anomáliaterek szûrése
  5.    Különbözõ földmodellek árapálya
  6.    A Föld belsõ szerkezete
  7.    A 4 dimenziós geodézia geofizikai alapjai
  8.    Ismételt geodéziai, geodinamikai mérések értelmezése
  9.    A Kárpát-Pannon térség geodinamikája
10.    Oceanográfia (a vízfelszín topográfiája, tengeráramlások, tengerrengések)
11.    A légkör fizikája, elektromágneses hullámok terjedése a légkörben
12.    Meteorológiai alaismeretek
13.    A légköri folyamatok elõrejelzése
14.    Konzultáció

Ajánlott forrás: Völgyesi: Geofizika,  egyetemi jegyzet
Vizsgakérdések