Dr.Völgyesi Lajos
  Mérnökszeizmológia
Követelmények

A geotektonika alapjai, geofizikai, mérnökszeizmológiai alapismeretek
Földmágnesség és kapcsolata a geotektonikával
Geotermikus, radioaktí­v jelenségek és ezek geotektonikai jelentõsége
Szeizmológiai alapfogalmak, a földrengések keletkezése, a földrengéshullámok kialakulása és terjedése
Szeizmográfok, a rengéshullámok regisztrálása és kiértékelése
A földrengések jellemzõinek meghatározása, Magyarország szeizmicitása
A Föld belsõ felépítése a rengéshullámok alapján. Földrengések elõrejelzése
Látogatás az MTA GGKI Szeizmológiai Obszervatóriumában
Geotektonika
A Kárpát-Pannon-térség geodinamikája
Nagyobb építmények tervezéséhez szükséges szeizmológiai ismeretek és vizsgálatok
Méretezés földrengésekre az európai elvek figyelembevételével
Földrengéskárok, esettanulmányok
Budapest földrengés-veszélyeztettségeZárthelyi dolgozat

- Vizsgakérdések
- Vizsgazárthelyi eredmények

Zárthelyi  :                 máj. 14. hétfő 16:15, Kmf. 26. (Rédey terem)
További (pótlás) idõpontok:
                                     máj. 22. kedd 14:00, Kmf. 26. (Rédey terem)
                                     máj. 24. csütörtök  10:00, Kmf. 26. (Rédey terem)