Dr.Völgyesi Lajos
  Fizikai alapismeretek

Ø GPS Szakmérnöki tantárgyprogram

1.  Erőterek
2.  Speciális és általános relativitáselmélet
3.  Mozgás a Föld gravitációs erőterében
4.  Mozgásegyenletek; egytest-, kéttest-, többtest-probléma
5.  Elektromágneses erőtér,  Maxwell-egyenletek
6.  A hullámterjedés alapvető összefüggései, szóródás, fázissebesség, csoportsebesség
7.  Az atmoszféra szerkezete és fizikai tulajdonságai, jelterjedés az ionoszférában és troposzférában
8.  A Föld forgása; precesszió, pólusmozgás